Author Archives:

CHƯƠNG TRÌNH

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Thông qua buổi nói chuyện truyền thống, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại lịch sử, những năm tháng hào hùng và những chiến thắng vang dội của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, giúp các […]

064 GAME ONLINE

064 GAME ONLINE Cuôc thi sáng tạo video clip “064 GAME ONLINE” dành cho cộng đồng Hiphop ĐỐI TƯỢNG DỰ THI Cuộc thi dành cho các bạn yêu thích sự sáng tạo và có niềm đam mê với các bộ môn “Nghệ thuật đường phố” được thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình với […]