Bảng giá nhóm nhạc biểu diễn

 1.  Nhóm nhạc A: 20.000.000đ (8-10 nghệ sỹ bao gồm ca sỹ và ngừoi chơi nhạc được sinh hoạt và tập luyên chuyên nghệp cùng nhau trên 2 năm, bao gồm nhạc cụ biểu diễn như: keyboad, guitar solo, guitar bass, trống,…) thời lượng: 90 phút, phát sinh 10 – 30 phút tính thêm 30% diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 2. Nhóm nhạc B: 15.000.000đ (8-10 nghệ sỹ bao gồm ca sỹ và ngừoi chơi nhạc, bao gồm nhạc cụ biểu diễn như: keyboad, guitar solo, guitar bass, trống,…) thời lượng: 90 phút, phát sinh 10 – 30 phút tính thêm 30% diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 3. Nhóm nhạc Rap: 7.000.000đ (4-6 nghệ sỹ bao gồm ca sỹ  biểu diễn 20-30 phút, diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 4. Nhám nhạc nữ: 6.000.000đ (3-4 ca sỹ, biểu diễn 3-5 bài)
 5. Band nhac A: 12.000.000đ (bao gồm Keyboad, Guitar solo, Guitar bass, Drum) thời lượng 90 phút – phát sinh 10 – 30 phút tính thêm 30% diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 6. Band nhac B: 9.000.000đ (bao gồm Keyboad, Guitar solo, Guitar bass, Drum) thời lượng 90 phút – phát sinh 10 – 30 phút tính thêm 30% diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 7. Band nhạc thính phòng: 10.000.000đ (bao gồm Piano, Kèn, Violon, Guitar…) thời lượng 90 phút – phát sinh 10 – 30 phút tính thêm 30% diễn trong khu vực tp Vũng Tàu, di chuyển xa tính thêm tiền vận chuyển 20%
 8. Ca sỹ A: 4.000.000đ (các dòng nhạc theo yêu câu , có kinh nghiệm và sáng sân khấu)
 9. Ca sỹ B: 3.000.000đ (các dòng nhạc theo yêu câu và có kinh nghiệm)
 10. Ca sỹ B: 2.500.000đ (các dòng nhạc theo yêu câu sáng sân khấu)
 11. Nhạc công A: 3.000.000đ (các nhạc cụ/ 1 nghệ sỹ)
 12. Nhạc công B: 2.500.000đ (các nhạc cụ/ 1 nghệ sỹ)
 13. Nhạc công C: 2.000.000đ (các nhạc cụ/ 1 nghệ sỹ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.