Thông qua buổi nói chuyện truyền thống, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại lịch sử, những năm tháng hào hùng và những chiến thắng vang dội của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, giúp các em có thêm ý chí, lòng quyết tâm ra sức thi đua lao động học tập, chăm chỉ rèn luyện, noi gương theo anh bộ đội cụ Hồ, phấn đấu trở thành người có ích, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp hơn.

Thông qua âm nhạc nhằm giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, tạo sân chơi về âm nhạc thiết thực, hiệu quả bổ ích; Cổ vũ và phát triển tình yêu âm nhạc trong học sinh toàn tỉnh.

SỐ 01: TRƯỜNG THPT BƯNG RIỀNG

SỐ 02:
TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN