ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

064 CHAMPIONSHIP

[contact-form-7 id=”1080″]

BẢNG GIÁ VÉ

MUA TẠI CHỖ

150K

For Saturday

For Sunday

Time: 18h30 - 21h30

mua vé

PREMIUM S7

120K

140K

For Saturday

Time: 18h30 - 21h30

hết vé

PREMIUM S8

120K

140K

For Sunday

Time: 13h - 18h

hết vé

COMBO 064

230K

260k

Saturday & Sunday

All time

Hết vé

EARLY BIRD

220K

Mua trước ngày 10/07

All time

Hết vé