Địa điểm: 356 - 358 Trương Công Định phường 8 Tp Vũng Tàu