paul nguyễn

Hiện đang là Leader của Zeal Crew đồng thời còn là Manage của nhóm nhảy nhí YoungZ. Những nhóm nhảy Paul Nguyễn là người dẫn đầu đều mang đậm cá tính riêng.                                              Năng động, bùng nổ là 2 từ khi nhắc đến ZealCewYoungZ.

Ngoài việc quản lý hoạt động của cả 2 nhóm nhảy, anh còn là giám khảo của nhiều cuộc thi khác về nhảy như:

Anh đã từng tham gia và đạt được nhiều thành tựu tiêu biểu trong các cuộc thi :