064 Ticket 27.08

120.000 

LỆ PHÍ VÀO CỔNG áp dụng cho ngày 27.08.2023
Áp dụng khi đóng ONLINE.
Dành cho Khán giả & Thí sinh.
Lệ phí được tính cho 01 ngày thi đấu.
Đóng lệ phí Online từ ngày 01/08/2023 đến 20/08/2023.
Lệ Phí Vào Cổng là hạng mục Bắt buộc # lệ phí thi đấu

Hết hàng

Mã: 064 LP-2708 Danh mục: