064 Ticket 27.07

150.000 

LỆ PHÍ VÀO CỔNG áp dụng cho ngày 27.07.2024
Áp dụng khi đóng ONLINE.
Dành cho Khán giả & Thí sinh.
Lệ phí được tính cho 01 ngày tham gia.
Đóng lệ phí Online từ ngày 01/07/2024 đến 22/07/2024.
Lệ Phí Vào Cổng là hạng mục Bắt buộc # lệ phí thi đấu

Mã: 064 LP 2707 Danh mục: Từ khóa: