064 Ticket Total

Từ

064 Ticket 27.07

Lệ phí vào cổng(bắt buộc) dành cho thí sinh có hạng mục thi đấu trong ngày 26.08

150.000  each

064 Ticket 27.08

Lệ phí vào cổng (bắt buộc) dành cho thí sinh có hạng mục thi đấu trong ngày 27.08

120.000  each

Hết hàng

Breaking Crew - 064 Đăng ký thi đấu

Freestyle 2×2 - 064 Đăng ký thi đấu

100.000  each

Hết hàng

Battle FreeStyle - 064 Đăng ký thi đấu

50.000  each

Hết hàng

7 TO SMOKE TOPROCK - 064 Đăng ký thi đấu

50.000  each

Hết hàng

Breaking Solo - 064 Đăng ký thi đấu

50.000  each

Hết hàng

BREAKING KID 2vs2 - 064 Đăng ký thi đấu

100.000  each

Hết hàng

FREESTYLE KID 1vs1 - 064 Đăng ký thi đấu

50.000  each

Hết hàng

Hết hàng

Mã: 064 Total Danh mục:
Nội dung chuyển khoản ghi rõ Mã số đơn hàng. Sau khi thanh toán thành công BTC sẽ gửi Mã Code về email của bạn. Nếu không có trong Hộp thư đến vui lòng kiểm tra trong thư mục Spam hoặc thư rác.