Lệ Phí thi đấu dành cho 2 thành viên.

Breaking Solo – 064 Đăng ký thi đấu

50.000 

LỆ PHÍ THI ĐẤU áp dụng cho ngày 27.08.2023
Áp dụng khi đóng ONLINE.
Lệ phí được tính cho 01 Hạng mục thi đấu.
Đóng lệ phí Online từ ngày 01/08/2023 đến 20/08/2023.

Hết hàng

Mã: 064 BSolo Danh mục: