Tag Archives: đố vui

Trò chơi – đố vui

Nhìn hình đoán chữ https://kenonline.net/wp-content/uploads/2023/05/dố-vui.mp4https://kenonline.net/wp-content/uploads/2023/05/tro-choi-dan-gian.mp4 Một số câu hỏi – đố vui Đố vui hài hước Câu 1: Mồm bò mà không phải mồm bò. Đố là con gì Đáp án: Con ốc sên Câu 2: Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. Là con gì? Đáp án:Con ruồi, mâm cơm nào cũng có […]