Bboy Kroc

Tỉnh Ka

Tỉnh Ka sinh năm 1987, anh đã biết đến và tham gia các hoạt động về Hiphop năm 2005. Từ lúc đó, anh đã luôn xem Hiphop chính là đam mê của mình. Khoảng thời gian sau đó, anh cũng đã thành lập những tổ đội về Hiphop :

  • 2005 Thành lập nhóm Street Devils
  • 2007 sát nhập Street Devils và Street Boys thành Street Crew
  • 2015 Chủ nhiệm CLB Hiphop TTVH Tỉnh BRVT
  • 2018 Thành lập Street Entertaiment
  • 2023 Thành lập CLB Nhảy Nhà Văn Hóa Thanh Niên Tỉnh BRVT

Các lớp Workshop đã tham gia:

Các sự kiện đã tổ chức :

BBOY KROC TỈNH KA