YOUNG Z

Young Z – Nhóm nhảy gồm các tài năng nhí được thành lập vào năm 2021.

Nhỏ bé nhưng lại có cho mình những thành tựu "căng cực" :

3RD Tìm kiếm Tài Năng Nhí 2022

Khách mời danh dự tại các sự kiện Sóng 72, East So Lit..

Biểu diễn tại các Sự Kiện của Đoàn Đội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu